Browsing by Year Published

Union Jack
Dannebrog

Browsing by Year Published

Sort by: Order: Results:

 • Agricultural Commodities and the Position of Small-scale Producers in Global Economic Networks
  Ansbæk, Karen Elisabet Skytt (, 2005)
 • An Asymmetric Information Perspective
  Nguyen, Binh; Welna, Martin (, 2003)
 • Aagaard, Helene (, 2008)
 • Engedal, Christel Nygaard; Valsted, Marie-Louise Honoré (, 2008)
 • En analyse af fortælling, legitimitet og ledelse i relation til jordemødres professionsudvikling
  Bondo, Lillian; Egelund, Mette (, 2008)
 • Analyseret ud fra Donald A. Schöns teori om den reflekterende praktiker
  Pihl, Tina (, 2008)
 • Brandt, Jesper; Høybye-Hansen, Maj-Britt; Bækvang, Kirsten (, 2007)
 • Brodersen, Gitte; Grøn, Peter Sigerseth (, 2008)
 • En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af reformens implementering, og brug af kontraktstyring som styringsteknologi
  Streit, Jimmy; Bengtsen, Finn (, 2008)
 • Henriksen, Niels; Venborg Pedersen, Mikkel (, 2008)
 • Garde, Kim (, 2008)
 • "Danmarks offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i verden..."
  Pedersen, Helle; Kristensen, Inge (, 2008)
 • Om ventetider, frit valg og garantier i det danske sundhedsvæsen
  Rønholt, Finn; Lindblad Johansen, Per; Jensen, Hanne M. (, 2008)
 • En analyse af styringsteknologiers adoption implementering og anvendelse
  Nissen, Thomas (, 2008)
 • Hykleri som ledelsesredskab i arbejdet med implementering af forandringsprogrammer
  Gravesen, Henning; Kjeldsen, Dennis (, 2008)
 • En analyse af 11-14-årige drenge fra provinsen og storbyen
  Young Hansen, Tina; Høybye Olsen, Karen Maria (, 2008)
 • Om konstruktionen og nødvendigheden af den europæiske borger
  Nilsson, Anne A. (, 2008)
 • Den tyske diskussion om børnepasning i foråret og sommeren 2007 set i lyset af den katolske sociallære, den protestantisk socialetik og DDRs familiepolitik og opdragelsesideologi
  Damsbo, Dorte (, 2008)