Алкоголь – государственная политика и культура потребления

Union Jack
Dannebrog

Алкоголь – государственная политика и культура потребления

Show full item record

Title: Алкоголь – государственная политика и культура потребления
Author: Toptchian, Arman
Abstract: Hovedformålet med dette speciale er at finde, blotlægge og analysere historiske og sociokulturelle årsager til den nuværende alkoholkultur i Rusland, de ændringer som alkoholkulturen er gennemgået i det russiske samfund fra monarkiet til vores dage, samt dens forskelle fra og ligheder med den danske model indenfor alkoholkulturens ”nordiske type”, som begge lande henhører til. På trods af at Danmark og Rusland siden udbredelsen af stærk alkohol har henhørt til lande med den ”nordiske type” og visse andre historiske ligheder, spiller alkoholen en større rolle i det russiske samfund og statens indflydelse på alkoholkulturen er også større end i Danmark. Da Rusland er en af Danmarks vigtigste handelspartnere og flere danske virksomheder åbner datterselskaber i Rusland og i høj grad inddrager lokal arbejdskraft, bliver direkte kontakter med det russiske samfund hyppigere, derfor kan en sådan undersøgelse indenfor dette kulturelle fænomen være nyttig for folk med interesse for tværkulturelle kontakter med det russiske samfund. Specialet består af følgende dele: Alkoholkulturen i Rusland under monarkiet Postrevolutionsårtierne frem til Anden Verdenskrig Postkrigstiden frem til Sovjetunionens opløsning Alkoholkulturen i moderne Rusland Ligheder og forskelle med den danske model I disse fem kapitler har jeg fundet og analyseret grundstenene i den russiske alkoholkultur og alkohols rolle i det russiske samfund. Derudover har jeg undersøgt lovgivningen i de fire perioder samt hvorledes denne lovgivning har øvet indflydelse på befolkningens alkoholvaner og hvad konsekvenserne af denne indflydelse har været/er for det russiske folk.
URI: http://hdl.handle.net/10417/1012
Date: 2010-05-17
Pages: 82 s.
Files Size Format View
arman_toptchian.pdf 770.4Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record