Nyttiggørelse af efteruddannelse

Union Jack
Dannebrog

Nyttiggørelse af efteruddannelse

Show full item record

Title: Nyttiggørelse af efteruddannelse
Author: Gade Henriksen, Elsebeth; Løngreen, Hanne
Abstract: I 2006 tog den danske regering en række initiativer med den hensigt at positionere Danmark i relation til globaliseringen. Et af initiativerne har fokus på efteruddannelse af voksne. Hensigten med afhandling er at undersøge, hvordan den offentlige organisation håndterer udfordringerne i forbindelse med nyttiggørelse af efteruddannelse i krydspresset mellem samfundets forventninger og senmodernitetens individualiseringstendens. Afhandlingens analysestrategiske sigte er først og fremmest at beskrive efteruddannelse i et historisk institutionelt perspektiv, hvor der abonneres på Douglass North’s institutionelle teori. Dernæst anvendes modernitetsteorier, med det formål at iagttage de dynamiske kræfter og pres som samfundet i senmoderniteten er karakteriseret ved, og som har betydning for institutionen efteruddannelse. Af modernitetsteoretikere trækkes på Giddens, Bauman, Senneth og Honneth. Endelig fokuseres på, hvordan den offentlige organisation forsøger at håndtere de ovenfor nævnte pres ved hjælp af endnu en institutionel analyse baseret på W. R. Scotts teori. Afhandlingen konkluderer, at den offentlige organisation ikke forholder sig aktivt til nyttiggørelse af efteruddannelse i relation til enkeltindividet, og der ligger derfor et strategisk potentiale for den offentlige organisation, hvis denne skal klare sig fremadrettet i globaliseringsprocessen
URI: http://hdl.handle.net/10417/163
Date: 2007-02-15
Pages: 105 s.
Files Size Format View
071101 nyttiggoerelse af efteruddannelse.pdf 623.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record