Politireformen

Union Jack
Dannebrog

Politireformen

Show full item record

Title: Politireformen
En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af reformens implementering, og brug af kontraktstyring som styringsteknologi
Author: Streit, Jimmy; Bengtsen, Finn
Abstract: Masteren bygger på Politireformen, der blev iværksat den 1. januar 2007. Vi har afgrænset os til at se på reformens sidste fase, ”implementeringsfasen” af reformen og nogle af de konsekvenser det kan få for ledernes ledelsesrum samt polititjenestemændenes ”korpsånd”, når politikredsene bliver økonomiske selvstændige enheder, der kan mål- og resultatstyres. Vi har som genstand valgt at beskæftige os med i implementering af forandringsprogrammer og har som eksempel på et forandringsprogram valgt politireformen.
URI: http://hdl.handle.net/10417/169
Date: 2008-09-16
Pages: 116
Files Size Format View
jimmy_streit.pdf 1006.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record