Teknisk Landsforbund

Union Jack
Dannebrog

Teknisk Landsforbund

Show full item record

Title: Teknisk Landsforbund
Udfordringer & Muligheder
Author: Teisen, Mads; Friborg, Gorm
Abstract: Masteren ser nærmere på hvordan en organisation i krise sætter strategier for at løse sin krise, og hvilken sammenhæng der kan ses mellem krisen og de valgte strategier. Der gås et lag dybere ved også at se på hvorledes der kunne være anvendt alternative strategier for løsning af krisen, og hvad det kan betyde for organisationen. Det bliver undersøgt, hvordan ledelsesformer som ?vision management? og ?Balanced Scorecard?, kan appliceres på organisationen, ligesom en ny ledelsesform tillids¬baseret ledelse analyseres i forhold til organisationen. Det konkluderes at Tillidsbaseret ledelse på længere sigt har et stort potentiale for en organisation som Teknisk Landsforbund.
URI: http://hdl.handle.net/10417/171
Date: 2007-01-18
Pages: 98 s.
Files Size Format View
067405 teknisk landsforbund mads teisen.pdf 675.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record