Professionsudvikling hos jordemødre - ser de frem, tilbage - eller ser de ud?

Union Jack
Dannebrog

Professionsudvikling hos jordemødre - ser de frem, tilbage - eller ser de ud?

Show full item record

Title: Professionsudvikling hos jordemødre - ser de frem, tilbage - eller ser de ud?
En analyse af fortælling, legitimitet og ledelse i relation til jordemødres professionsudvikling
Author: Bondo, Lillian; Egelund, Mette
Abstract: Med særligt fokus på den organisation, som den ene af os repræsenterer, Jordemoderforeningen, har vi valgt at se på, hvorledes en profession kommer videre i processen med at udvikle sig, og hvilke vilkår eller hindringer, der måtte være for at blive styrende i denne udvikling. Vi finder det udfordrende og relevant at fordybe os i denne problematik og forhåbentlig kunne fremkomme med anbefalinger til en yderligere styrkelse af jordemoderprofessionens muligheder for udvikling, herunder at kunne give en vurdering af mulige fremmende og hæmmende elementer i forhold til professionsudvikling.
URI: http://hdl.handle.net/10417/174
Date: 2008-09-15
Pages: 114
Files Size Format View
samlet udgave af masterafhandling, 080107.pdf 805.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record