Tanke for sprog

Union Jack
Dannebrog

Tanke for sprog

Show simple item record

dc.contributor.author Skov, Iben Solveig
dc.date.accessioned 2009-03-23
dc.date.accessioned 2009-03-23T11:48:05Z
dc.date.available 2009-03-23T11:48:05Z
dc.date.issued 2009-03-23T11:48:05Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10417/257
dc.description.abstract Min idé til specialet tager afsæt i Michel Foucaults bog, Ordene og tingene (1999), hvor han påstår at sproget er en konstituerende del af tankerne, og et oplæg af professor ved CBS Iørn Korzen hvor han fokuserede på sammenhængen mellem et lands kultur og et lands sprogbrug. Sprog anses hovedsageligt som et simpelt kommunikationsmiddel. Sammenhængen mellem sprog og tanke er først blevet taget op i nyere tid, bl.a. af Michel Foucault - og en gruppe forskere på CBS. Også helt nye sprogretninger, som f.eks. diskursanalysen og strukturalistisk sprogfilosofi, påstår at ”vores adgang til verden altid går gennem sproget” (Winther Jørgensen og Phillips, 1999, s.17). Sproget repræsenterer virkeligheden og er med til at skabe den (Winther Jørgensen og Phillips, 1999, s.17). Professorer på CBS (professor ved italiensk Iørn Korzen og professor ved fransk Lita Lundquist) påviser endog at historiske, kulturelle og sociale faktorer har indflydelse på sproget (Korzen, 2005a, s.11-12). Tanken kan ikke analyseres på samme måde som sproget. Men den udtrykkes blandt andet gennem kulturen, og det er fuldt ud anerkendt at kultur symboliserer kollektive tankestrømninger. Hofstede definerer således en kultur som ”den kollektive programmering, der adskiller medlemmer af en gruppe eller kategori fra medlemmer af en anden” (Hofstede, 1999, s.22). På samme måde er en virksomheds kultur et symbol på virksomhedens ’tanker’. Dette vil jeg komme nærmere ind på i kapitel 3. Hvor stor sammenhæng der er mellem sprog og tanke, er et spørgsmål der er meget abstrakt og uhåndgribeligt. Mit projekt skal ikke ses som et svar på dette abstrakte spørgsmål, men som en tilgangsmåde. Jeg vil kun forsøge at berøre en lille del af dette spørgsmål i mit speciale. Dette vil jeg gøre ved at undersøge sammenhængen mellem sprog og kultur, eller rettere sprog og organisationskultur. en
dc.format.extent 186 s. en
dc.language dan en
dc.subject.other Kandidatafhandlinger en
dc.title Tanke for sprog en
dc.type mop en
dc.accessionstatus modt09mar23 jobrmo en
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en
dc.contributor.corporationshort Department of International Culture and Communication Studies. IKK en
dc.contributor.corporationshort Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier. IKK en
dc.contributor.department MA in International Business Communication en
dc.contributor.departmentshort 36 en
dc.description.notes Cand.Ling.Merc. Italiensk en
dc.idnumber x65655897x en
dc.publisher.year 2008 en
dc.publisher.city Frederiksberg en
dc.title.subtitle En komparativ analyse af korrelationen mellem sprogbrug og organisationskultur i fire virksomheder. en

Files Size Format View
iben_solveig_skov.pdf 552.5Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record