Cand.merc.JUR - Erhvervsøkonomi & Jura / MSc in Commercial Law

Union Jack
Dannebrog

Cand.merc.JUR - Erhvervsøkonomi & Jura / MSc in Commercial Law

Browse all publications by

Recent submissions:

  • En undersøgelse af Ferielovens § 7, stk. 2
    Mosgaard, Nicolas Jul (Frederiksberg, 2016)
  • Nyboe Andersen, Julie (Frederiksberg, 2016)
  • Udvikling af et klausulsystem til optimal styring af gevinstmuligheder i genforhandling under ændrede omstændigheder
    Lassen Jensen, Chris; Dinitzen, Morten Svane (Frederiksberg, 2016)
  • En retspolitisk analyse af en særlig følge af inhabilitet i ledelsen af kapitalselskaber
    Halmind, Thor (Frederiksberg, 2016)