Lobbying the EU

Union Jack
Dannebrog

Lobbying the EU

Show full item record

Title: Lobbying the EU
A case study of ActionAid Denmark
Author: Kassaye, Daniel Genene
Abstract: Hensigten med dette speciale er at undersøge, hvordan interessegrupper som ActionAid Denmark (AADK) og lignende kan udøve indflydelse på den europæiske beslutningsproces. De valgte teorier bygger på undersøgelsen af politiske aktører i sammenspil med private aktører. De to klassiske teorier i forhold til problemstillingen er pluralisme og korporatisme. Pluralisme bygger på tanker om, at det politiske system er en distribution af magt til interessegrupper – ikke ligeligt fordelt, men bredt fordelt. Korporatisme bygger mere på en forståelse af, at aktørerne i det politisk system som en form for garanti for implementeringen af loven. En teori, der er helt central for dette speciale, er Bouwen’s EU-baserede ”access theory”, som bygger på tanken om, at EU institutionerne og virksomheder indgår i et udvekslingsforhold af ”access goods” – adgangsgivende goder. Disse adgangsgivende goder klassificerer han som værende informationer til EU institutioner om national og europæiske interesserer samt ekspertviden. Vigtigheden af disse tre adgangsgivende goder varierer fra institution til institution. Men, da dette speciale omhandler ikkeprofit søgende organisationer, har det været nødvendigt at vise at Bouwen’s teori også kan bruges hertil ved hjælp af van den Broek (2008). Specialet er bygget op således, at teorierne bliver præsenteret først, derefter følger et baggrundsafsnit med en præsentation af EU Kommissionen, Parlamentet, Ministerrådet og det Europæiske Økonomisk Sociale udvalg. Dernæst følger en forklaring på de tre mest centrale beslutningsprocedurer og interessegrupper defineres og forklares i sammenspil med EU-institutionerne. Efterfølgende bevæger jeg mig ind på den type interesseorganisation, som specialet beskæftiger sig med, herunder en præsentation af AADK, hvor jeg gennemgår deres arbejdsmetoder, organisatoriske opbygning og økonomiske struktur. Da ActionAid er meget relevant for AADKs lobbyarbejde, har jeg valgt også at præsentere dem. På baggrund af interviews med centrale personer i organisationerne beskrives deres lobbyarbejde i EU. I det sidste kapitel diskuteres Bouwens teori i forhold til AADKs arbejde, samt en gennemgang af en case analyse af deres biobrændstofskampagne. Analysen viser, at den mest effektive måde som AADK har opnået adgang til den europæiske beslutningsproces i forhold til den konkrete case, har været at indgå i samarbejde både på nationalt og på EU plan for derved har de opnået adgang til relevant viden i forhold til EUs politiske systemer og ekspertviden inden for biobrændstoffer.
URI: http://hdl.handle.net/10417/3674
Date: 2013-05-07
Pages: 81 s.
Files Size Format View
daniel_genene_kassaye.pdf 684.4Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record