TED – Community and Great Ideas?

Union Jack
Dannebrog

TED – Community and Great Ideas?

Show full item record

Title: TED – Community and Great Ideas?
A study on the organizational communication in a modern, alternative media organization
Author: Borre, Andreas Christian Bøgh
Abstract: TED er en moderne non-profit virksomhed og et socialt fænomen med en mission om at ændre verden gennem demokratisering af viden. I offentlighedens øjne er TED et radikalt, åbent og alternativt supplement til kommercielle massemedier. I praksis forholder det sig mere nuanceret. Selvom TED globalt vokser hastigt, kan medieorganisationen potentielt møde store udfordringer. Specialets fokus er, gennem en akademisk redegørelse, at give et mere nuanceret indblik i værdimæssige, organisatoriske og kommunikative praksisser, og derved supplere eksisterende antagelse om TDC. TED undersøges gennem teori, der belyser moderne ’community’-mediers tendens til at tilgå problemløsning fra ’begge sider af problemet’ frem for eksempelvis kun at være i opposition. På denne måde opstår en flersidig tilgang til at skabe social forandring. Specialet Ø undersøger og diskuterer, om TED formår at opretholde sin legitimitet som alternativ til kommercielle massemedier. Ø diskuterer, om og hvordan TED’s organisationsmodel er en succes, og i hvor høj grad der er potentialitet for at facilitere mediedemokratisering og social forandring. Ø afdækker, med diskursteori, hvorledes TED’s alternative identitet italesættes overfor egen organisation og økonomiske stakeholders. Det empiriske afsæt er kvalitativt indsamlede empiriske data fra interviews og deltagerobservation. Konklusionen er, at TED er blevet, hvad det er i dag ved at fremhæve potentielt positive aspekter i sine politiske konflikter med kommercielle virksomheder – i stedet for at være i opposition. Ikke desto mindre er der en række uoverensstemmelser mellem værdier og handlinger. Uoverensstemmelser, der potentielt kan skade organisationen – både internt og ekstern. Potentialiteten for at skabe social forandring nedsættes dermed også. Diskursteoretisk analyse indikerer, at TED Ø indadtil gør brug af en dobbelt strategi, som italesætter åbenhed og lukkethed som ligestillet Ø udadtil benytter hegemonisk ’os-mod-dem’ diskurs til at skabe sin alternative identitet, som således understøtter det modsætningsfyldte billede og spørgsmålstegnet ved organisationens legitimitet.
URI: http://hdl.handle.net/10417/3931
Date: 2013-11-15
Pages: 111 s.
Files Size Format View
andreas_christian_boegh_borre.pdf 1.821Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record