IFRS 9: Financial instruments

Union Jack
Dannebrog

IFRS 9: Financial instruments

Show full item record

Title: IFRS 9: Financial instruments
Konsekvenser for klassifikation, måling og nedskrivninger
Author: Åkerström Nielsen, Vibe
Abstract: Denne afhandling har som omdrejningspunkt den kommende nye regnskabsstandard for finansielle instrumenter, IFRS 9. Afhandlingen ønsker at undersøge, hvilke konsekvenser IFRS 9 får for finansielle virksomheder. Undersøgelsesområdet er afgrænset til at fokusere på klassifikation, måling og nedskrivninger i den nye standard, og samtidig fokuseres der på konsekvenserne for danske finansielle virksomheder. Til dette formål bruges Nykredit-koncernen som case. For at kunne undersøge konsekvenserne af IFRS 9, lægger afhandlingen ud med at præsentere den gældende standard for finansielle instrumenter, IAS 39. Hermed opnås der et sammenligningsgrundlag. Derudover bliver de væsentligste kritikpunkter af IAS 39 også fremhævet for at belyse begrundelsen for indførelsen af IFRS 9. Ændringerne fra den nuværende til den nye standard fremhæves og konsekvenserne af ændringerne analyseres. For klassifikation og måling gælder det, at der er meget få ændringer fra IAS 39 til IFRS 9. Derfor konkluderer afhandlingen, at IFRS 9 ikke giver nogle særlige konsekvenser for de finansielle virksomheder på dette område. For nedskrivningerne præsenterer IFRS 9 en helt ny nedskrivningsmodel. Denne model indeholder en ny tilgang til nedskrivninger i forhold til IAS 39. I IAS 39 bliver der ved vurdering af nedskrivningsbehov udelukkende fokuseret på historiske data, mens den nye model introducerer princippet om at indregne et fremtidigt forventet tab. Den nye nedskrivningsmodels forskellige elementer vil blive gennemgået i afhandlingen. Derudover vil afhandlingen også belyse kritikken af den nye model, da kritikken også rummer mulige konsekvenser for virksomhederne. Afhandlingen konkluderer, at den nye nedskrivningsmodel har betydelige konsekvenser for virksomhederne. Modellen sætter samtidig store krav til virksomhedernes databehandling og beregningsmodeller for nedskrivninger. Samtidig må virksomhederne skulle forvente at bruge væsentlige ressourcer og omkostninger på at implementere den nye nedskrivningsmodel i IFRS 9. Indsamlingen af materiale til afhandlingen er afsluttet i april 2014. Derfor vil nyere materiale ikke være medtaget i afhandlingens undersøgelse.
URI: http://hdl.handle.net/10417/4621
Date: 2014-09-25
Pages: 93 s.
Files Size Format View
vibe_aakerstroem_nielsen.pdf 949.3Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record