Browsing Master-uddannelser / Executive Master´s programmes by Year Published

Union Jack
Dannebrog

Browsing Master-uddannelser / Executive Master´s programmes by Year Published

Sort by: Order: Results:

 • Fire veje via evaluering
  Højen Johannesen, Karin; Husballe, Birgitte; Heesche Hansen, Jens Peter (, 2006)
 • Er det bare noget vi leger?
  Iversen, Tina; Høm, Klaus; Holmes, Søren (, 2006)
 • En analyse af forsvarsforliget 2005 – 2009 - om de forandrings-strategiske valg, forandringsprocessens forløb og de faktorer, som har indflydelse herpå
  Schwensen, Erik (, 2006)
 • Kunsten at medinddrage de fagprofessionelle i etableringen af effektive patientforløb i sygehusvæsnet
  Auerbach, Helle; Fogh, Lonni; Østerkjerhuus, Anette (, 2006)
 • Udfordringer & Muligheder
  Teisen, Mads; Friborg, Gorm (, 2007)
 • Andersen, Peter; Lærkholm Hansen, Connie; Hjert, Ytte (, 2006)
 • analyser af baggrund og processen med indførelse af områdeorganisering
  Vagner, Henrik; Korsholm, Søren (, 2007)
 • betydning af identitet og meningsdannelse
  Wegener, Henrik C.; Heman, Margit Roed; Madsen, Johnny L. (, 2007)
 • Brennum, Jannick; Humle, Karin; Thomsen, Merete (, 2006)
 • Gade Henriksen, Elsebeth; Løngreen, Hanne (, 2007)
 • Styring via kontrakt med fokus på betydning for ledelsesrummet
  Huniche, Peer; Horster, Henrik; Panum, Inge (, 2007)
 • Konditionering af ledelsesrummet i CVU Storkøbenhavn
  Jeppesen, Alice; Schiødt, Peter (, 2007)
 • Krat, Lars Christian; Stevner, Doris Irene (, 2007)
 • Oversættelser og stabilisering
  Antonsen, Kristian; Rasmussen, Helle; Friis, Janni (, 2006)
 • En analyse af fortælling, legitimitet og ledelse i relation til jordemødres professionsudvikling
  Bondo, Lillian; Egelund, Mette (, 2008)
 • Analyseret ud fra Donald A. Schöns teori om den reflekterende praktiker
  Pihl, Tina (, 2008)
 • Brandt, Jesper; Høybye-Hansen, Maj-Britt; Bækvang, Kirsten (, 2007)
 • Brodersen, Gitte; Grøn, Peter Sigerseth (, 2008)
 • En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af reformens implementering, og brug af kontraktstyring som styringsteknologi
  Streit, Jimmy; Bengtsen, Finn (, 2008)