Finanskrisens påvirkning af relationerne mellem kunderne og Key Account Brøndby / Key Account Odense

Union Jack
Dannebrog

Finanskrisens påvirkning af relationerne mellem kunderne og Key Account Brøndby / Key Account Odense

Show simple item record

dc.contributor.author Rasmussen, Morten
dc.date.accessioned 2009-09-09
dc.date.accessioned 2009-09-15T13:05:34Z
dc.date.available 2009-09-15T13:05:34Z
dc.date.issued 2009-09-15T13:05:34Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10417/538
dc.description.abstract Denne specialafhandling i HD Supply Chain Management er et casestudie baseret på 5 delvist strukturerede interviews afholdt med 5 forskellige virksomheder. Virksomhederne er udvalgt som værende repræsentative. Udvælgelsen er sket i samarbejde med ledelsen af casevirksomheden. Som case er valgt de 2 key-account afdelinger i henholdsvis Brøndby og Odense. Afdelingerne har fælles struktur og ledelse og betragtes derfor i den sammenhæng som en samlet enhed. Formålet med undersøgelsen har været ønsket om at undersøge den nuværende finanskrise på virkning af relationer mellem transportkøberne og case virksomheden. Case virksomheden har siden efteråret 2008 haft fornemmelsen af en radikal ændring i kundernes tilgang til virksomheden. Undersøgelsen bygger på elementer fra netværks- og transaktionsomkostningsteorierne. Den indledende opfattelse byggede på, at kunderne havde foretaget et strategiskifte fra en netværks- til en mere transaktionsomkostningsorienteret tilgang til transportmarkedet. Til beskrivelse af dette skifte er opstillet en simplificeret model, der kombinerer de grundlæggende elementer fra transaktionsomkostnings- og netværksteorien. Disse elementer sammenstilles med Exit-Voice modellen i et koordinatsystem. Modellen anvendes både til visualisering af ændringerne den nuværende situation og som basis for anbefalingen om segmentering til modtræk til ændringerne. Anbefaling til casevirksomheden er baseret på en segmentering af kunderne. Der opstilles forslag til forskellige niveauer af service til de forskellige kunders tilgang og behov. Anbefalingerne vedrører både anvendelse af eksisterende redskaber samt behovet for udvikling af nye. Konklusionen på undersøgelsen har vist at, transportkøberne ikke har mistet den generelle tillid til case virksomheden, men at der er sket en ændring i tilliden til raterne. Der er stor forskel på den enkelte respondenters svar og forventninger til fremtiden, men priser og rateniveau har for alles vedkommende fået en fremtrædende fokus. Variationen gælder derfor primært den måde som respondenterne viser deres omkostningsfokus på. Den vigende tillid til rateniveauet gør at respondenterne forventer, at de fremtidige transportaftaler bliver af kortere varighed en de nuværende, men at den grundlæggende vilje til informationsdeling ikke er påvirket. en_US
dc.format.extent 82 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.subject.other HD-afhandlinger en_US
dc.title Finanskrisens påvirkning af relationerne mellem kunderne og Key Account Brøndby / Key Account Odense en_US
dc.type hdo en_US
dc.accessionstatus modt09sep09 jobrmo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department HD part II - Supply Chain Management en_US
dc.contributor.departmentshort 44 en_US
dc.description.notes HD(SCM) Supply Chain Management en_US
dc.idnumber x656602154 en_US
dc.publisher.year 2009 en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US

Files Size Format View
morten_rasmussen.pdf 542.1Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record