How Banks Can Amend Their Balance Sheets In Order To Comply With The Net Stable Funding Ratio

Union Jack
Dannebrog

How Banks Can Amend Their Balance Sheets In Order To Comply With The Net Stable Funding Ratio

Show full item record

Title: How Banks Can Amend Their Balance Sheets In Order To Comply With The Net Stable Funding Ratio
An Investigation of the Balance Sheet Drivers of the Net Stable Funding Ratio
Author: Sandfeld Nielsen, Rasmus; Nyrup, Mathias Lund
Abstract: Formålet med denne afhandling er at undersøge hvilke balanceopgørelsesmæssige tilpasningsstrategier store, kommercielle banker kan benytte for at imødekomme NSFR likviditetskravet i den kommende Basel III regulering.1 Nærmere bestemt har vi undersøgt hvilke specifikke balanceopgørelsesposter der har vist sig at være signifikante determinanter for bankernes årlige NSFR ændringer. Denne undersøgelse er baseret på et sæt af 8 hypoteser angående bankers forventede tilpasningsadfærd. Hypoteserne er konstrueret på baggrund af velunderbyggede mistanker fra respekterede markedsaktører angående justeringer af de undersøgte balanceopgørelsesposter. Gennem test af de 8 hypoteser for bankers tilpasningsadfærd vil vi besvare følgende spørgsmål. Hvordan kan banker justere deres balanceopgørelser for at imødekomme NSFR kravet? Vi har udført analysen på en stikprøve bestående af de 161 største kommercielle banker i USA baseret på detaljeret balanceopgørelsesdata fra FFIEC2 Call Reports. I den første del af analysen har vi testet de 8 hypoteser angående bankers tilpasningsadfærd ved hjælp af panel data regressioner over et tidsspænd fra 2009 til 2014. I den anden del af analysen har vi opsat en matching procedure med henblik på at undersøge hvorvidt regressionsresultaterne kan matche NSFR-motiveret bankadfærd. Som en integreret del af vores undersøgelse af bankers tilpasningsadfærd i forhold til NSFR kravet, har denne afhandling bidraget på tre områder. Som det første har vi beregnet NSFR for 6750 kommercielle, amerikanske banker, og af disse har vi benyttet de 161 største af bankerne til hypotesetest ved hjælp af panel data regressioner. Vores NSFR beregninger viser, at de største kommercielle banker i USA ligger forholdsvist tæt omkring NSFR kravet på 100% allerede i 2009. En udviklingsanalyse over tid viser at fordelingen omkring NSFR kravet bliver mærkbart smallere i form af aftagende standardafvigelse og skævhed fra 2009 til 2014. Disse observationer fortæller at der allerede fra 2009 har været tydelige ændringer i bankernes NSFR, og at banker der i 2009 lå over NSFR kravet på 100% har nedjusteret deres NSFR frem mod 2014. Som det andet har vi fundet et specifikt sæt af balanceopgørelsesposter der har vist sig at være signifikante determinanter for store, kommercielle bankers årlige NSFR ændringer. I forlængelse af disse resultater viste matching proceduren, at størstedelen af determinanterne bliver justeret på en måde der ligger i tråd med NSFR-motiveret tilpasning. Dette indikerer at bankerne potentielt set benytter disse balanceopgørelsesposter som et værktøj i forbindelse med NSFR tilpasning. Som det tredje har vi bidraget med et fundament til videre undersøgelser. Vi har bidraget med materiale i form at et stort datasæt der indeholder 6570 amerikanske kommercielle banker for hvilke vi har målt på 334 forskellige variable gennem seks sammenhængende år fra 2009 til 2014. Resultatet af vores undersøgelse er et sæt af værktøjer, som store kommercielle banker potentielt benytter til at justere deres NSFR. Dette sæt af værktøjer er baseret på NSFR ændringer der har udvist signifikante lineære relationer til de specifikke balanceopgørelsesposter. Mere specifikt, har vi fundet seks tilpasningsværktøjer som bankerne kan bruge til NSFR-justering. i) Banker kan nedjustere deres andel af deres totale aktiver der udgøres af høj-risiko instrumenter3. ii) Banker kan øge deres andel af totale passiver der udgøres af langsigtede depoter4. iii) Banker kan nedjustere deres andel af totale aktiver der udgøres af derivatprodukter. iv) Banker kan øge deres andel af totale aktiver der udgøres af High-Quality Liquid Assets5. v) Banker kan nedjustere deres andel af totale aktiver der udgøres af udlån6. vi) Banker kan nedjustere deres andel af totale aktiver der udgøres af 100% risikovægtede udlån.
URI: http://hdl.handle.net/10417/5417
Date: 2015-10-16
Pages: 159
Files Size Format View
rasmus_sandfeld_nielsen_og_mathias_lund_nyrup.pdf 1.982Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record