En strategi bliver til …

Union Jack
Dannebrog

En strategi bliver til …

Show simple item record

dc.contributor.author Horst, Sebastian
dc.date.accessioned 2009-03-17
dc.date.accessioned 2009-09-22T11:29:46Z
dc.date.available 2009-09-22T11:29:46Z
dc.date.issued 2009-09-22T11:29:46Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10417/553
dc.description.abstract Temaet for denne masterafhandling er strategisk ledelse på videregående uddannelses-institutioner. Den overordnede ambition for masterafhandlingen er at blive klogere på hvordan en strategi bliver til, hvad den indeholder, og hvordan den bruges. Min interes-se for problemstillingen er præget af det jeg oplever på min arbejdsplads, Det Naturvi-denskabelige Fakultet, Københavns Universitet. I foråret 2008 fremlagde man her en strategi, og umiddelbart lader det til at ledelsen tillægger sådanne strategier stor betyd-ning. Der er blevet holdt mange møder herom, der er lagt store kræfter i udarbejdelsen, og det ?strategiske? italesættes som af meget stor betydning for organisationens fremtid. Min praktiske erfaring gør mig i tvivl om dette er tilfældet, da jeg har en oplevelse af at strategiplaner har andre funktioner eller roller ? i hvert fald andre funktioner end den måde strategi forstås ud fra et klassisk, rationalistisk perspektiv hvor strategier er planer for handlinger udarbejdet på baggrund af analyser og derefter implementeret (Whitting-ton, 2002). Gennem MPA-uddannelsen har jeg fået indsigt i at strategi og strategisk ledelse kan være så meget mere end blot dette, og det har gjort mig nysgerrig på at undersøge et konkret forløb hvor der arbejdes med strategi. en_US
dc.format.extent 85 s. en_US
dc.language dan en_US
dc.subject.other Masterafhandlinger en_US
dc.title En strategi bliver til … en_US
dc.type emo en_US
dc.accessionstatus modt09mar17 jobrmo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.department Master of Public Administration (MPA) en_US
dc.contributor.departmentshort 52 en_US
dc.idnumber x656558627 en_US
dc.publisher.year 2009 en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US

Files Size Format View
sebastian_horst.pdf 1.144Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record