Lock or Float?

Union Jack
Dannebrog

Lock or Float?

Show full item record

Title: Lock or Float?
Testing the Predictive Ability of the Term Structure on the Aggregated Mortgage Choice of Danish Households
Author: Kronborg Christiansen, Marina
Abstract: Afhandlingen ”Lock or Float? Testing the Predictive Ability of the Term Structure on the Aggregated Mortgage Choice of Danish Households” er en teoretisk gennemgang af risikoprofilerne for henholdsvis et fastforrentet og et variabelt realkreditlån, når disse påvirkes af ændrede rentestruktur-forhold og skiftende boligpriser. Samtidig er afhandlingen et empirisk studie i hvorledes rentestrukturen kan anvendes som en boliglånsindikator for og af Danske husholdninger. Ved hjælp af stress tests påvises det hvorledes risikoprofilerne for fastforrentede og variable lån adskiller sig. Dette reflekteres i lyset af tre forskellige rentescenarier, og der kigges i særdeleshed på betydningen for de to låns betalinger og friværdi. Samtidig analyseres boligprisernes indvirkning på slutresultatet, set over en investeringshorisont på 5 år. I forbindelse med rentestrukturens egenskaber som boliglånsindikator, præsenteres forskellige rentestruktur-teorier, og den rationelle forventningsteori baseret på en variabel risikopræmie opstilles som værende gældende, når Nationalbankens pengepolitik i høj grad synes styret via de korte renter. På den baggrund præsenteres ”Household Decision Rule”, rentedifferencen og den lange rente som mål, hvormed udviklingen i markedsandelene for fastforrentede og variable realkreditlån kan spores på baggrund af korrelations koefficienter og statistisk signifikans. Den empiriske analyse baseres på henholdsvis Danske nul-kupon- og Danske realkreditrenter, således at resultaterne af disse to datasæt kan holdes op imod hinanden for hver af de tre boliglånsindikatorer, som repræsenterer rentestrukturen på forskellig vis. Household Decision Rule har særligt fokus på variationen i risikopræmien over tid, og baseres således på K-værdier der fungerer som en erstatning for denne variabel. K-værdien beregnes på baggrund af den nuværende lange rente fratrukket et gennemsnit af den seneste tids korte renter. Resultaterne af analysen viser at der for Household Decision Rule er stærke lokale korrelationer, der peger på at det i høj grad er det generelle renteniveau der gør sig gældende når Danske husholdninger skal vælge boliglån. For rentedifferencen er resultatet generelt svagt, men dog statistisk signifikant, mens der ikke synes at være potentiale i den lange rentes evne til at forudsige ændringer i det samlede boliglånsvalg for Danske husholdninger.
URI: http://hdl.handle.net/10417/5541
Date: 2016-01-04
Pages: 104 s.
Files Size Format View
Marina_Kronborg_Christiansen.pdf 2.577Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record