Connective versus Collective Action in Social Movements

Union Jack
Dannebrog

Connective versus Collective Action in Social Movements

Show simple item record

dc.contributor.author Lundgaard, Daniel
dc.date.accessioned 2017-01-03T12:35:00Z
dc.date.available 2017-01-03T12:35:00Z
dc.date.issued 2017-01-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10417/6167
dc.description.abstract I vores moderne samfund har den teknologiske revolution ændret verden og påvirket den måde, vi som aktører interagerer og lever på tværs af tid og rum (Castells, 2000). Denne proces er defineret af to logikker; the logic of collective action og the logic of connective action (Bennett & Segerberg, 2012). The logic of collective action er defineret ved stærkere koblinger, mere formel organisatorisk styring og skabelsen af en kollektiv identitet. The logic of connective action er et udtryk for den måde medierende teknologier har påvirket verden og skabt mulighed for at aktører kan organisere sig selv i omfattende og løst koblede netværk, og derved engagere sig i digitally networked action (DNA), organiseret gennem teknologi. Formålet med dette studie er at undersøge hvordan disse organisatoriske dynamikker kan identificeres i Twitter-interaktioner der finder sted i online social movements, og hvordan disse dynamikker påvirker engagement i, og deltagelsen i co-creation af online Communities. Studiet tager udgangspunkt i netnography (Kozniets, 2002) og foretager et case-studie af tre forskellige online social movements; #YesAllWomen, Black Lives Matter (#BlackLivesMatter) og ALS Ice Bucket Challenge (#IceBucketChallenge). Studiet studerer disse movements med udgangspunkt i Twitter-data samlet fra nøgle perioder af de forskellige movements. Studiet identificerer at aktører, der tager del i disse online social movements, er selvorganiserende gennem DNA, baseret på teknologiske affordances (fx et hashtag), og derved udnytter teknologien som den organiserende agent af interaktioner i disse omfattende, løstkoblede dynamiske netværk. På baggrund af sociale mediers natur og den måde de bliver brugt er personalized action frames (Bennett & Segerberg, 2012) og den frivillige selv-motiverende deling af indhold, og hvorvidt denne handling er gengældt, en integreret del af disse online movements og har stor indflydelse på deres rækkevidde og indvirkning. På samme tid kan det identificeres at aktører engagerer sig i synergistisk co-creation af dynamiske communities og derigennem arbejder mod at skabe et fælles mål med den hensigt at opnå sociale forandringer. Dette medfører at de førnævnte personalized action frames bliver artikuleret til collective action frames, der på trods af disse communities dynamiske og løst-koblede natur skaber en kollektiv identitet gennem kontinuerlige interaktioner. Disse interaktioner fører også til co-creation af fælles forståelser der konstituerer disse communities. På baggrund af disse opdagelser præsenteres en model, der afspejler hvordan de to organisations dynamikker er afspejlet i de sociale medie interaktioner der finder sted i online social movements, og hvordan disse påvirker engagement og deltagelse i co-creation af online Communities. en_US
dc.format.extent 91 s. en_US
dc.language eng en_US
dc.subject.other Kandidatafhandlinger en_US
dc.subject.other Kandidatafhandlinger en_US
dc.title Connective versus Collective Action in Social Movements en_US
dc.type mop en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.corporationshort Department of International Business Communication. IBC en_US
dc.contributor.department MA in International Business Communication en_US
dc.contributor.departmentshort 36 en_US
dc.description.notes MSc in Business Administration and Organisational Communication Cand.merc.(kom.). Erhvervsøkonomi og Kommunikationsledelse en_US
dc.publisher.year 2016 en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US
dc.title.subtitle A study of co-creation of online communities en_US

Files Size Format View
Daniel_Lundgaard.pdf 1.774Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record