Cand.merc.HRM - MSc in Human Resource Management

Union Jack
Dannebrog

Cand.merc.HRM - MSc in Human Resource Management

Browse all publications by

Recent submissions:

  • En kritisk diskursanalyse af ubevidste kønsbias i rekrutteringen på Copenhagen Business School
    Sloth, Anne Louise (Frederiksberg, 2018)
  • en undersøgende iagttagelse af Forsvarets rekrutteringskommunikation
    Ingemann, Marie (Frederiksberg, 2015)
  • Hvilken effekt har medarbejdersamtaler?
    Dahøj, Tina (Frederiksberg, 2015)
  • Nybroe Nielsen, Brianne (Frederiksberg, 2015)