Afdækning af valutatransaktions- og translationsrisiko i ikke-finansielle koncerner i henhold til regnskabsstandarden IAS 39

Union Jack
Dannebrog

Afdækning af valutatransaktions- og translationsrisiko i ikke-finansielle koncerner i henhold til regnskabsstandarden IAS 39

Show full item record

Title: Afdækning af valutatransaktions- og translationsrisiko i ikke-finansielle koncerner i henhold til regnskabsstandarden IAS 39
Author: Kjærgaard, Allan Ries
Abstract: Denne fremstilling omhandler afdækning af virksomhedernes valutaeksponering iht. den internationale regnskabsstandard IAS 39 med fokus på afdækning af transaktions- og translationseksponering i koncernforhold. Fremstillingen søger at afklare følgende problemstillinger i denne forbindelse: • Hvordan har forskellige internationale koncerners forretningsstruktur betydning for typen og omfanget af valutaeksponering? • Hvordan fastlægges og praktiseres valutarisikostyring i koncernforhold? • Hvilke muligheder for afdækning af transaktions- og translationseksponering i koncernforhold eksisterer der i IAS 39, og hvordan kan disse muligheder praktiseres i koncernforhold? • I hvilket omfang benytter børsnoterede virksomheder sig af afdækning af transaktions- og translationseksponering, og hvilke finansielle instrumenter anvendes i givet fald til afdækning heraf? • Hvilke styrker og svagheder er der i IAS 39 i relation til afdækning af transaktions- og translationseksponering med fokus på koncernforhold?
URI: http://hdl.handle.net/10417/733
Date: 2009-11-05
Pages: 91 s.
Files Size Format View
allan_ries_kjaergaard.pdf 605.0Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record